Måndag 7 april 2014

Götene klättrar i Statoils Miljöbilsranking

Av de nya bilarna i Götene var 12,1 procent miljöbilar under 2013. Det placerar Götene på plats 27 i Statoils Miljöbilsranking. Götene klättrar på listan jämfört med 2012 då kommunen låg på plats 187. Rankingen omfattar samtliga bilar som nyregistrerats under 2013 och baseras på statistik från Trafikanalys.

- Miljöbilarna är viktiga för att minska trafikens klimatpåverkan. Med bränslesnåla bilar, förnybara drivmedel och ett sparsamt körsätt kan bilisterna både minska sina utsläpp och spara pengar, säger Anders Huss, kommunikationsdirektör på Statoil.

Under 2013 registrerades totalt 348 nya bilar i Götene, varav 42 stycken var miljöbilar (12,1 procent). Sedan den 1 januari 2013 har miljöbilsdefinitionen ändrats så att väsentligt färre bilar uppfyller kraven.

- Den absoluta merparten av våra bilar drivs fortfarande med fossila drivmedel och det är viktigt att alla bilister tar ställning till vilket drivmedel man tankar. Det finns exempelvis diesel med upp till 30 procent förnybara komponenter, samtidigt som man genom ett additiv kan köra cirka två procent längre på samma tank. Det minskar bilens klimatpåverkan med drygt 22 procent jämfört med marknadens standarddiesel, säger Anders Huss.

De 42 nya miljöbilarna i Götene under 2013 fördelade sig på följande sätt: 27 bränslesnåla dieselbilar, två elhybrider, tolv etanolbilar, en gasbil, och ingen elbil.

Av samtliga nya bilar i Götene under 2013 var 48,0 procent dieselbilar, vilket kan jämföras med 53,9 procent under 2012. Av dieselbilarna var i sin tur 16,2 procent så bränslesnåla att de klassas som miljöbilar.

Definition av miljöbilar

Sedan den 1 januari 2013 gäller nya snävare miljöbilsregler. Bland annat baseras de på bilens vikt i förhållande till bränsleförbrukning istället för som tidigare bara på bränsleförbrukning. Cirka 10 procent av alla nya bilar kvalar in som miljöbilar med de nya reglerna, jämfört med cirka 40 procent med den tidigare definitionen.

Pressmeddelande från: Statoil