Torsdag 3 april 2014

Götenes 50-tal blir årets bok?

En högst personlig bok om 50-talet sett från Götenes horisont har utsetts till Västergötlands representant i Sveriges Hembygdsförbunds tävling om titeln Årets hembygdsbok. Redan första året gick titeln till Västergötland med en bok om Södra Ving, skall detta hända igen?

1950-talets Götene heter boken som skrivits av ett 15-tal personer med Jan Blomqvist som redaktör. På 150 sidor och med många tidstypiska bilder berättar de om sitt femtiotal (och däromkring) i Götene. En tid med gott om jobb, en plats där frikyrkorna var många och en epok då ungdomen fick en speciell betydelse.

Så boken bjuder på många härliga minnen om ungdomskläder, de första blyga förälskelserna, tidens ungdomsmusik jazzen och mycket annat. Allt utgår från Götene, men det mesta är sig likt från andra småsamhällen vid den här tiden.

Sveriges Hembygdsförbund startade sin kampanj för att höja hembygdslitteraturens status och kvalitet 2012 och då var det boken Södra Ving - då och nu som blev Årets Hembygdsbok 2011. Året därpå gick priset till Långlöt i bild - i vardag och fest, en bok från en bygd på Öland alltså.

Hembygdsrörelsens olika regioner anmäler sina favoritböcker som bedöms av en jury varpå priset till segraren kommer att delas ut i samband med Bokmässan i Göteborg i höst.

Götenes 50-tal speglas i en bok som kan bli Årets hembygdsbok 2013.

/Hans Menzing