Onsdag 26 mars 2014

Jordskred vid Göta kanal

I samband med ett underhållsarbete på Göta kanal har ett jordskred inträffat i anslutning till slussen Duvkullen Nedre, som ligger väster om Söderköping.

AB Göta kanalbolag är i full gång med underhållsarbetet på Göta kanal, allt för att hinna få i ordning det kulturhistoriska byggnadsverket inför öppningen den 5 maj. I samband med att kanalbanken nedanför slussen Duvkullen Nedre skulle renoveras, har ett större jordskred
på en yta av cirka 30x50 meter inträffat.

- Inom de närmaste dagarna kommer vi att genomföra en geoteknisk undersökning som kommer att ligga till grund för hur reperationen ska ske. Vi fokuserar nu alla resurer för att säkra området, som är avspärrat. Vi arbetar med målsättningen att reperationen ska bli klar till kanalöppningen, säger Anders Donlau, VD på AB Göta kanalbolag.

- Det är sedan tidigare känt att hela kanalområdet kring Söderköping är geotekniskt mycket instabilt. Detta komplicerar återställningsarbetet, forsätter Anders Donalu.

Pressmeddelande från: Göta Kanal