Onsdag 26 mars 2014

Jula släcker lampan

Den 29 mars deltar Jula i WWF Earth hour.

Då släcks alla Julas 68 varuhus i tre länder ner under en timma.

– Genom att delta i Earth hour bidrar vi till att lyfta upp klimatfrågan på agendan, säger Karl-Johan Blank, Julas koncernchef och huvudägare.

Julas medverkan i Earth hour är ett led i en långsiktig strategi.

– Att arbeta med kontinuerliga förbättringar inom miljöområdet har för Jula sedan många år tillbaka varit självklart. Vi arbetar målmedvetet med att förbättra både oss själva och våra leverantörer, säger Johan Dahlström, hållbarhetschef.

Prioriterade områden inom Jula just nu är energiförbrukning, logistik och avfallsåtervinning.

Exempel på klimatrelaterade åtgärder är Julas energieffektiva centrallager, andelar i vindkraftverk och tågtransport. Att integrera hållbarhet i hela verksamheten är en stor utmaning som Jula gör ett steg i taget.

Världsnaturfondens kampanj Earth hour inträffar den 29 mars klockan 20.30-21.30. Syftet med kampanjen är att ge en uppmaning till världens beslutsfattare att ta besluten som krävs för en hållbar framtid. Jula hoppas även att kunder och medarbetare ska ta tillfället i akt och delta i Earth Hour.

Pressmeddelande från: Jula AB