Måndag 24 mars 2014

Fredrik Larsson vald till ny ordförande i Skaraborgs Nämndemannaförening

Fredrik Larsson från Götene har valts till ny ordförande i Skaraborgs Nämndemannaförening som haft sitt årsmöte i Skaraborgs tingsrätts lokaler i Skövde. Larsson ersätter Kenneth Carlsson, Töreboda, som avböjt omval.

Skaraborgs Nämndemannaförening organiserar skaraborgare som sitter som nämndemän i någon domstol. Föreningen har närmare 100 medlemmar.

Fredrik Larsson valdes in som nämndeman vid dåvarande länsrätten, numera Förvaltningsrätten, 2002 och är alltjämt nämndeman där. Under mandatperioden 2006-2010 var han även nämndeman vid Göta Hovrätt och sedan 2011 vid Skaraborgs tingsrätt.

Han berättar att han blev överraskad när han fick frågan om att bli ordförande i föreningen:

-Jag ser det som ett hedersuppdrag. För nämndemannaföreningen är det av största vikt att ha en bra och pågående dialog med tingsrättens anställda och framför allt dess chef, lagmannen, om de frågor som uppkommer. Det kan handla om exempelvis möjligheten till paus i förhandlingar, säger Fredrik Larsson.

Till föreningens uppgifter hör också att ordna föreläsningar och andra utåtriktade verksamheter.

Fredrik Larsson är vald på ett år. Han har även kommunala uppdrag för Socialdemokraterna, bland annat som ordinarie ledamot av kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.