Fredag 21 mars 2014

Försvarsmakten deltar i internationella flygövningar

Regeringen har igår fattat beslut om två internationella flygövningar på svenskt territorium. Övningarna innefattar både stridsflyg- och helikopterförmågan.

Försvarsmakten deltar den 1 april - 2 april med flygförband (JAS Gripen) och stridsledningspersonal i övningen Baltic Regional Training Event. Övningen syftar till att öva flygförband som deltar i luftbevakning och omfattar bl.a. identifiering och överlämning av okänt flyg mellan incidentförband från olika länder. Övningen - som delvis genomförs på svenskt territorium - är en viktig del i utvecklingen av det internationella samarbetet för samverkan i luftarenan. I övningen deltar även flyg från Natoländer och stridsledningspersonal från Finland.

Under slutet av mars till mitten av maj arragerar och deltar Sverige tillsammans med Storbritannien i den Europeiska försvarsbyråns taktiska helikopterinstruktörskurs "Helicopter Tactics Instruction Course" (HTIC). Övningen inleds i Storbritannien och avslutas i norra Sverige med praktiska övningar. Utbildningen startade 2008 och har gett mycket goda resultat. Kursen är en viktig del i den svenska förmågeutvecklingen för helikopterförbanden. Förutom Storbritannien och Sverige deltar Österrike, Tjeckien, Tyskland, och Belgien vilket gynnar den internationella samarbetsförmågan.

-Övningar som dessa stärker vår förmåga att verka tillsammans med andra nationer och förbättrar samtidigt vår samlade försvarsförmåga, säger försvarsminister Karin Enström.

Pressmeddelande från: Försvarsdepartementet