Tisdag 18 mars 2014

Många skolor engagerar sig för Earth Hour

Klimatmanifestationen Earth Hour äger rum lördagen den 29 mars kl 20:30. Då släcker Sverige och världen ljuset under en timme för att uppmärksamma klimathotet. Varje år engagerar sig närmare tusen svenska skolor – från förskola till gymnasium – i Earth Hour.

– Skolorna gör ett fantastiskt jobb på Earth Hour. De är verkligen engagerade i frågan och det är roligt att vi kan inspirera skolorna att föra in klimatet i undervisningen. Unga oroar sig mycket över klimatet och skolan är en viktig mötesplats, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Inför Earth Hour jobbar runt 50 000 elever med omfattande, ämnesövergripande projekt om klimat och hållbarhet, enligt ett specialframtaget utbildningsmaterial.

Förra årets utvärdering visade att i 78 procent av skolorna som deltog i Earth Hour 2013 blev elever och lärare uppmuntrade till att bli klimatsmartare, 40 procent diskuterade hur skolan kan göras klimatsmartare, 22 procent källsorterade mer, 20 procent energieffektiviserade i skolan och 18 procent serverade mer vegetariskt.

– Det är roligt att Earth Hour kan vara med och skapa positiv förändring, säger Gitte Jutvik, handläggare utbildningsfrågor på WWF som tagit fram skolmaterialet inför Earth Hour.

Här är några exempel på vad några skolor ska göra under årets Earth Hour:

  • Införa 3 köttfria dagar i veckan under hela mars månad på prov.
  • Göra enkäter om elevernas olika färdsätt till skolan för att se om man kan göra dem klimatsmartare och undersöka hur man kan spara energi samt lära sig var energi kommer ifrån.
  • Klara sig utan apparater som behöver ström, som datorer, mobiler och TV under Earth Hour den 29 mars, för att sedan i skolan diskutera hur det gick för var och en.
  • Delta i mejlkampanjen Kom igen Riksdagen, för att påverka politiker att agera i klimatfrågan.
  • Dela ut information om klimatvärstingarna bilen, biffen, bostaden och börsen.
  • Delta i en tävling med solcellsdrivna bilar.
Pressmeddelande från: WWF