Måndag 17 mars 2014

Många arbetslösa i Götene saknar a-kassa

Mer än fyra av tio öppet arbetslösa i Götene står utan a-kassa, visar ny statistik som TCO tagit fram. De är hänvisade till kommunens försörjningsstöd, egna besparingar eller hjälp från anhöriga.

- Det kan inte ha varit meningen att arbetslöshetsförsäkringen skulle göra fler beroende av ekonomiskt stöd från kommunerna. Betydligt fler arbetslösa än i dag måste omfattas av a-kassan, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.

Totalt var 237 personer i Götene inskrivna som öppet arbetslösa i september. 44 procent av dessa, eller 104 personer, saknade ersättning från a-kassan och var tvungna att söka hjälp hos kommunen eller på annat håll för att klara uppehället.

- Att reparera arbetslöshetsförsäkringen är nödvändigt för att arbetslinjen ska fungera och arbetslösa ska få tillräcklig försörjning och kunna koncentrera sig på att söka arbete, säger Eva Nordmark.

Reglerna för a-kassan skärptes 2007. För att över huvud taget få ersättning från a-kassan krävs i dag att den arbetslöse jobbat minst halvtid i sex månader under en 12-månadersperiod. De här stränga arbetsvillkoren har starkt bidragit till att en stor del av de arbetslösa i dag står utan a-kassa.

TCO föreslår en helt reformerad arbetslöshetsförsäkring. Det viktigaste i förslaget är att alla som har en etablering på arbetsmarknaden får en ersättning och att fler heltidsarbetande får 80 procent av sin tidigare inkomst, det vill säga att taket i försäkringen höjs. Förslaget skulle ge ytterligare drygt 1,2 miljoner svenskar rätt till fullt inkomstskydd, det vill säga 80 procent av den tidigare lönen om de blir arbetslösa.

Den nya statistiken om andelen arbetslösa utan a-kassa baserar sig på senast tillgängliga siffror från Arbetsförmedlingen och IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Pressmeddelande från: TCO