Torsdag 13 mars 2014

Soldatrabatten – ett sätt för soldater att prova och upptäcka Skövde

Hur lockar man nyanställda soldater att stanna kvar i kommunen och vad har kommunen egentligen att erbjuda?

Vi vet att det är viktigt att man har en anknytning till orten och känner sig hemma för att vilja stanna. Därför tror vi att en del av svaret är att låta soldaterna få prova och upptäcka Skövde!

Fredag den 14 mars delar Skövde kommun och Skaraborg Soldatförening, i samarbete med Försvarsmaktsråd Skaraborg, ut soldatrabatten för första gången.

På plats finns hundratalet soldater från både Skaraborgs regemente P 4 och Trängregementet för att hämta ut sitt ”Prova Skövde-paket”. Även Skövde kommun och Skaraborgs Soldatförening finns där för att berätta om pilotprojektet.

”Prova Skövde-paketet” är ett pilotprojekt fullt med bra erbjudanden för att inbjuda soldater att prova på Skövde. Syftet är att välkomna och få de nyanställda soldaterna från hela Sverige att känna sig hemma i Skövde.

Bakgrund

Försvarsmakten i Skövde är en av Skövdes största arbetsgivare och anställer unga människor som flyttar till Skövde från hela Sverige .

Ur Försvarsmaktens perspektiv är det viktigt att de anställda känner sig hemma på orten där de arbetar. Detta vet man ökar chanserna till att soldaterna fullföljer sina anställningskontrakt. Även för Skövde kommun är det viktigt att de nyanställda trivs och vill vara bosatta här eftersom fler aktiva invånare bidrar till tillväxt och inkomster för näringsidkare, föreningar och kommun.

Därför samarbetar Försvarsmakten i Skövde och Skövde kommun i dessa frågor. Samarbetet är långsiktigt och sker inom ramen för Försvarsmaktsråd Skaraborg. Soldatrabatten är en av flera aktiviteter inom Försvarsmaktsråd Skaraborg och genomförs i nära samarbete med Skaraborgs Soldatförening.

Pressmeddelande från: Skövde kommun