Torsdag 13 mars 2014

Biosfärområdet utbildar nya ambassadörer

Nu startar äntligen en ny utbildning för att utbilda fler som vill hjälpa till att informera och sprida kunskap om Biosfärområdet. Efterfrågan har varit stor och utbildningen är efterlängtad. Utbildningen genomförs i samarbete med Studiefrämjandet och det är en av de befintliga Biosfärambassadörerna, Fredrik Hedman, som är kursledare.

Utbildningen hålls under våren med fem träffar. Träffarna varvar teori och studiebesök i vårt eget Biosfärområde. Utbildningen startar i slutet av april så det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig!Efter avslutad kurs har man djupare kunskap om syftet med Biosfärområden och hur aktörer i vårt Biosfärområde verkar.

Idag har Biosfärområdet 24 aktiva ambassadörer. Biosfärambassadörens roll kan beskrivas som att vara en aktiv resurs för sitt biosfärområde. Det kan till exempel betyda att på olika sätt hjälpa till att informera om och väcka intresse för området och dess utveckling. Som ambassadör har man stor frihet att själv bestämma hur man vill utforma sina insatser. Biosfärambassadörerna ingår tillsammans med biosfärkontoret i ett nätverk där idéer och erfarenheter utbyts och kontinuerlig fortbildning sker.

Vill man gå utbildningen anmäler man sig till Studiefrämjandet.

Pressmeddelande från: BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE