Torsdag 13 mars 2014

Vi vill veta vad medborgaren tycker om oss

Vartannat år genomför Götene kommun en medborgarundersökning och nu är det dags igen. Vi vill veta vad våra kommunmedborgare tycker om våra verksamheter och hur det är att bo och leva i Götene kommun. Detta för att vi ska kunna utveckla en så bra kommunal verksamhet som möjligt för våra medborgare.

Götene kommun vill erbjuda våra medborgare en kommun med så bra verksamhet som möjligt. För att kunna göra det är det viktigt att vi vet hur våra invånare ser på de kommunala verksamheterna. Därför deltar vi vartannat år i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning och nu är det dags igen.

Medborgarundersökningen genomförs som en enkät, både i pappersform och på webben. Pappersenkäten skickas till 1 200 personer i kommunen mellan 18 och 84 år som är slumpmässigt utvalda. På pappersenkäten finns inloggningsuppgifter till webbenkäten. Datainsamlingen pågår från 17 mars till och med 12 maj.

Enkätfrågorna handlar om vad du som medborgare tycker om Götene kommun som plats att bo och leva i, hur du bedömer skolan, äldreomsorgen, gator och vägar, möjlighet till inflytande i kommunen och så vidare. Svaren kommer att användas som grund för framtida planering och utveckling av de kommunala tjänsterna.

Vi hoppas att så många som möjligt väljer att besvara enkäten för att hjälpa oss att bli en ännu bättre kommun att bo och leva i.

Pressmeddelande från: Götene kommun