Lördag 8 mars 2014

Årsmöte hos 70-årig förening

I lördags den 8 mars 2014 kom drygt 50-tal medlemmar i Kinnekulle Hembygdsförening till årsmöte och detta skedde i Medelplana bygdegård. I den stora salen fanns ett antal stolar utplacerade men dessa räckte inte till, fler sittplatser fick ordnas då antalet besökare var fler en förväntat.

Verksamhetsberättelsen lästes upp av mötets sekreterare, kassören redogjorde för intäkter och kostnader för år 2013 och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året. Tre ledamöter från styrelsen avtackades. Carl-Gustaf Gillström slutade sitt uppdrag efter mer än 50 år i föreningen. När Carl-Gustaf började som aktiv medlem var föreningens upptagningsområde i stort sett hela Kinnekulle, då inkluderades även Husaby, Fullösa och Forshem. Föreningens namn var då Kinnekulle Hembygd- och Fornminnesförening. Ett av de första arbeten som Carl-Gustaf var med om var iordningsställandet av det stenmuseum som finns vid bygdegården. Arbetet gjordes tillsammans med bl.a. slöjdlärare John-Eric Andersson som år 1963 donerat 500 kr för ändamålet. Invigningen av museet skedde år 1965 samma år invigdes Posseska Lancasterskolan också. Carl-Gustaf som har sina rötter från Kinnekulle berättar att han har stort intresse för bygden och naturen. Vid årsmötet avgick även Ingrid Dahlberg och Anki Lindblad. Alla avtackades med blommor. Årsmötet beslöt att välja in Benny Lund från Västerplana och Gert Dahlberg från Medelplana, som nya ledamöter.Börje Andersson från Råbäck visade bilder från Kinnekulle och berättade om kända platser. Börje berättade att han var en mångsidig samlare och han samlade bl.a. vykort från Kinnekulle, han har även stort intresse för fotografering. "Vägen till Kinnekulle" var temat för Börjes bildvisning och han startade i Källby, över Kinnekulle via orterna Västerplana, Medelplana, Österplana, Hällekis, ner till Forshem, Husaby och tillbaka till Västerplana. Börje presenterade kyrkorna, de stora gårdarna och slotten och naturen varvade egna fotografiker med vykort.

Dagen till ära, för att fira föreningens 70 år bjöds det på kaffe, bulle och tårta och som alltid var det hembakat. Lotteri med blandade vinster allt från honung, prenumeration av tidning samt hembakat bröd. I samband med 70-årsfirandet har alla medlemmar fått en uppskattad almanacka med bilder från Kinnekulle och i denna finns föreningens kommande aktiviteter samt annat som händer på Kinnekulle under år 2014. Ordförande påpekade med glimten i ögat, att nu kan ingen missa kommande aktiviteter och föreningen förväntar sig ett stort deltagande framöver.

Text: Lena Brodin
Bild: Freddie Wendin