Fredag 7 mars 2014

Laxen ökar i Vänern och Klarälven

Under de år Sportfiskarna drivit ett projekt för fångstrapportering från sportfisket i Vänern och Klarälven har andelen lax i fångsterna tydligt ökat gentemot öringen. Resultatet redovisades på ett informationsmöte i Karlstad torsdagen 6 mars.

– Under 2011 och 2012 var andelen lax i de rapporter vi fått in 37-38 %, och nu under 2013 var det 54 % lax vilket är en markant ökning, säger Peter Belin, projektledare på Sportfiskarna region Värmland.

Resultaten från 2013 baseras på 1650 laxar och öringar. Fångsterna i Klarälven visar på samma sak där sportfisket i Forshagaforsen gav 254 laxar och 20 öringar. I avelsfisket som sköts av Fortum fångades 2710 laxar och 1517 öringar vilket är en stor skillnad mot 2012 då det fångades 764 laxar respektive 1752 öringar.

– Vi har fått in fångstrapporter från 12 trollingtävlingar under 2013 och en del från frivilliga rapportörer, men det är tyvärr inte alla sportfiskare i Vänern som vill rapportera sina fångster. Mer fångstrapportering skulle ge ett ännu bättre underlag för forskning och förvaltning av lax och öring, fortsätter Peter Belin.

Fisken som fångas i Vänern och Klarälven kommer både från utsättningar samt från naturlig reproduktion i Klarälvens övre delar. Det krävs noggrann analys och en fortsatt fångstdatainsamling för att kunna ge säkra svar på varför andelen lax ökat i fångsterna. I Sportfiskarnas fångstdataprojekt för Vänern och Klarälven ingår en referensgrupp med bland annat forskare från SLU och Karlstad universitet.

Pressmeddelande från: Sportfiskarna