Måndag 3 mars 2014

Lodjuren lever farligt på vägarna

Rekordmånga lodjur dödades i trafiken förra året. Detta trots att de har blivit mer sällsynta och stammen minskar i Sverige.

Antalet viltolyckor med lodjur ökade förra året med över 50 procent jämfört med 2012. Sedan 2010 har mellan 20 och 30 lodjur dödats i trafiken per år, men 2013 steg antalet till 40 stycken. Bara i Värmland blev sju stycken påkörda. Det visar statistik från Nationella Viltolycksrådet.

- Som bilist ska man vara uppmärksam på olika slags vilt. Det är inte bara rådjur, älgar och vildsvin man kan krocka med, säger Dan Falconer, motorspecialist på försäkringsbolaget If.

Lodjursstammen har blivit mindre enligt inventeringsresultat från Naturvårdsverket. Man räknar med att det idag finns 1 000 - 1 400 lodjur, spritt över landets alla län med undantag för Gotland. Lodjuren är kända för sin skygghet och är svåra att få syn på.

Andra mer ovanliga djur som dödades i trafiken under 2013 var elva örnar, nio vargar, 29 uttrar, sex björnar och två järvar.

Totalt inträffade 46 944 viltolyckor under 2013.

Kollision med större vilda djur måste alltid anmälas till Polisen (112). Dessutom ska olycksplatsen märkas ut. De djur som avses är björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn. Även ren ska anmälas fastän de inte räknas som vilt.

Viltolyckor med lodjur

  • 2010 - 27 st
  • 2011 - 28 st
  • 2012 - 26 st
  • 2013 - 40 st
Pressmeddelande från: Försäkringsbolaget If