Söndag 2 mars 2014

Lars-Göran Blank har avlidit

Lars-Göran Blank, Julas grundare och delägare, avled under lördagskvällen efter en tids sjukdom. Han somnade stilla in i kretsen av sina närmaste.

Lars-Göran och Irene Blank grundade 1979 Jula Industrier som blev grunden till Jula AB. Lars-Göran var under många år VD och en drivande kraft i Julas utveckling och expansion. Han var superentreprenören som älskade att göra affärer. Han var orädd och startade företag utan egentliga resurser men med en fast övertygelse att inget var omöjligt.

Utöver Jula startade han bland annat företagen Tranesläpet AB, G & K Blanks Fastigheter AB, Aluland AB och Görans Fastigheter AB som har ett stort fastighetsbestånd i främst Skara. Lars-Göran åkte tidigt på inköpsresor till Asien och var pionjär i det "nya" Ryssland i början av 1990-talet.

Lars-Göran hade även ett stort konstintresse och har bland annat byggt upp en av landets största privata samlingar av Zorn-tavlor som finns att beskåda på Jula Hotell. Ett annat stort intresse var hästar.

2005 blev Lars-Göran tillsammans med sonen Karl-Johan Blank årets företagare i hemstaden Skara.
2011 mottog Lars-Göran Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för framstående entreprenörskap.

Lars-Göran föddes i Hjo vid Vättern och i ungdomen var han en framstående tävlingsseglare (Snipe). Han var något av en äventyrare och bland annat gick han till sjöss i unga år.

Lars-Göran Blank blev 75 år gammal. Han sörjs närmast av barnen Ann-Louise, Karl-Johan och Marianne med familjer.

Pressmeddelande från: Jula AB