Lördag 1 mars 2014

Green Petroleum även i Lundsbrunn

Till hösten kan även Lundsbrunn få en containermack från Green Petroleum med placering i närheten av affären, enligt samma koncept som i Hällekis och snart även i Götene.

Om beslut tas i kommunfullmäktige så blir det kommunen som står för markarbeten och väghållning, kostnad ca 260 000 kr och sen en summa årligen för driften.

Man räknar med en försäljning av bensin och diesel på upp till 500 kubikmeter om året.