Torsdag 27 februari 2014

Tryggare att åka kollektivt

Västtrafiks årliga trafikhändelserapportering visar att under 2013 minskade antalet ordningsstörande incidenter i kollektivtrafiken med nästan en tredjedel.

Statistiken bygger på inrapporteringen av trafikhändelser från Västtrafiks leverantörer och den används i Västtrafiks förbättringsarbete. Sammanställningen för 2013 visar att det var ett relativt lugnt och tryggt år i kollektivtrafiken. Totalt har antalet tillbud minskat med 30 procent jämfört med 2012.

– Det är mycket tillfredsställande att konstatera att det förebyggande arbetet fungerar och att kollektivtrafiken blivit tryggare. Samtidigt som det innebär att vi slipper en del tråkiga och onödiga kostnader, säger Mikael Olsson, trafikchef på Västtrafik.

Klotter och vandalisering av fordon är ett stort problem för kollektivtrafiken, men en positiv trend är att antalet händelser minskat med 34 procent jämfört med 2012. Även klotter och skadegörelse av hållplatser har minskat och kostnaderna för sanering och reparationer har sjunkit med 900 000 kronor jämfört med föregående år. Kostnaden för återställande av hållplatser 2013 slutade på 3,4 miljoner.

Stenkastning och grön laser

En negativ trend i samhället är stenkastning och liknande mot bussar, spårvagnar, och utryckningsfordon. Mest drabbad är kollektivtrafiken och därför är det glädjande att konstatera att antalet inrapporterade incidenter minskat med 43 procent under 2013. Till dessa tillkommer ytterligare 129 incidenter med beskjutning med grön laser. En minskning med 30 procent jämfört med föregående år.

– Det är förstås bra att det minskar men vi har nolltolerans mot den här typen av händelser och strävar efter att det ska vara tryggt att åka buss. Det är ett ansvar vi har mot våra förare och resenärer, säger Mikael Olsson.

Västtrafik samarbetar löpande med bland annat trafikföretag, lokalpolis, räddningstjänst och stadsdelsförvaltningar för att komma till rätta med problemen i kollektivtrafiken. Under 2014 kommer Västtrafik att jobba vidare med frågan om ordningsvakter inom kollektivtrafiken, se över otrygga och olycksdrabbade platser samt lyfta frågan om hastighetshållning, särskilt vid skolor. Utöver det kommer man fortsatt att jobba med dialog och information – bland annat genom samarbete med andra organisationer som arbetar med brottsförebyggande åtgärder.

Pressmeddelande från: Västtrafik