Onsdag 26 februari 2014

Röjning av fågelskär i Vänern

För att värna viktiga boplatser för fåglar ska Länsstyrelsen röja sly och buskar på ett antal mindre holmar och skär i naturreservaten i Vänern.

En del av röjningarna berör holmar och skär som saknar fastighetsbeteckning och Länsstyrelsen söker därför kontakt med markägare som kan vara berörda som rättighetsinnehavare.

Vänerns stränder och fågelskär växer igen i allt snabbare takt vilket utgör ett hot mot fågelarter som är beroende av öppna holmar och skär som häckningsmiljöer. Därför ska länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland inom projektet Life+ Vänern röja de viktigaste fågelskären inom Natura 2000-områdena i Vänern.

Sammanlagt planeras 209 fågelskär i Vänern att röjas två gånger under de närmaste 5 åren.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län