Måndag 24 februari 2014

Även Götene får containermack

För snart två år sedan öppnades en containermack vid Hönsäters hamn i Hällekis, en liknande automatanläggning för bensin och diesel kommer framöver att uppföras vid Åkessons Bil i Götene.

Det är PR Slamsugning i Falköping som med samma koncept som i Hällekis kommer driva containerstation Green Petroleum, Åkessons står för marken och ett skärmtak.