Torsdag 20 februari 2014

SD: Ingen röd tråd i regeringens åtstramningsförslag

Finansminister Anders Borg presenterade under förmiddagen ett sparpaket på sammanlagt nio miljarder. Regeringen vill bland annat sänka studiebidraget, göra det mindre förmånligt att spara till sin pension, göra det dyrare att äga bil, minska anslagen till Försvarsmakten samt minska anslagen till Polisen. Sverigedemokraterna avvisar till största del åtgärdspaketet. Jimmie Åkesson kommenterar:

- Det saknas en röd tråd i regeringens ekonomiska politik. För några månader sedan ville man genomföra ofinansierade skattesänkninigar för de som tjänar mest. Nu kommer ett helt paket med besparingar som slår mot bilägare, människor som sparar till sin pension och studenter.

- Samtidigt fortsätter massinvandring att vara en helig ko. Regeringen skriver precis som tidigare år kraftigt upp prognoserna för statens utgifter för invandring. Under 2014 ökar utgifterna för migration och integration med 3,4 miljarder och under 2015 ökar kostnaderna med 5,5 miljarder. Regeringen har satt i system att göra glädjekalkyler över kostnaderna för invandringen.

- Sverigedemokraterna har sedan tidigare visat att vi genom att effektivisera biståndspolitiken, föra en mer ansvarsfull invandringspolitik och prioritera annorlunda vad gäller arbetsmarknadspolitiken kan frigöra stora resurser till vård, skola och välfärd. Vi ser således inget behov av större åtstramningar i detta läge.

Pressmeddelande från: Sverigedemokraterna