Onsdag 19 februari 2014

Dags att nominera biosfärstipendiat

Biosfärområdet delar årligen ut biosfärstipendiet till någon som bidragit till Biosfärområdets hållbara utveckling. Vem som helst får nominera kandidater till stipendiet som delas ut på Biosfärdagen den 2:a juni.

Biosfärområdet utlyser nu biosfärstipendiet för nominering. Fram till den 2 mars kan vem som helst nominera någon eller några som gjort något positivt för Biosfärområdets utveckling.

Stipendiet delades ut första gången år 2012. Då delades det mellan Torsö Skärgårdsskola och Qvarnstensgruvan i Lugnås (Se bifogat foto). Förra året var det Jonas Magnusson från Götene som fick stipendiet.

Kriterier för stipendiet och nominering:

  • Stipendiet delas ut till person, företag, förvaltning, förening eller annan organisation som på ett påtagligt positivt sätt bidragit till Biosfärområdets hållbara utveckling.
  • Biosfärområdets styrelse utser stipendiaten.
  • Stipendiet utdelas årligen i samband med Biosfärdagen.
  • Vem som helst får nominera.
  • Kandidater kan nomineras fram till den 2 mars 2012.
  • Nomineringen lämnas skriftligen till Biosfärkontoret och skall innehålla namn på föreslagen kandidat, beskrivning av insatsen som bidrar till Biosfärområdets positiva utveckling, en motivering av förslaget samt kontaktuppgifter till den som nominerar.
Biosfärområdet är en förening där det är möjligt att vara medlem. Det är en del av medlemsavgifterna som går till stipendiet.

Pressmeddelande från: BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE