Onsdag 19 februari 2014

Regionstyrelsen ställer sig bakom brev till regeringen

Regionstyrelsen ställer sig bakom en skrivelse till regeringen med krav på en snabbare och förbättrad utbyggnad av E20. Syfte är att förbättra trafiksäkerheten.

I skrivelsen till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, erbjuder sig VGR att satsa en miljard kronor av egna medel för att bygga bort trafikfarliga vägsträckor med låg standard.

Regeringen väntas besluta om nationell transportplan under mars/april 2014. Därför har brevet redan skickats till infrastrukturministern.

Vid styrelsens sammanträde yrkade Miljöpartiet på att dagens beslut istället skulle behandlas av regionfullmäktige efter kompletterande beslutsunderlag. Partiet reserverade sig därför mot regionstyrelsens beslut


Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen