Måndag 17 februari 2014

Mer än hälften oroliga för att bli påkörda i skidbacken - ändå ratas skidskydden

Hälften av svenskarna är oroliga för att bli påkörda i skidbacken, och lika många tycker att andra åker för fort. Ändå väljer många svenskar att inte använda sig av de skydd som experterna rekommenderar. Detta visar en ny undersökning från Trygg-Hansa.

Under 2012 skadade sig cirka 11 800 utförsåkare så svårt att de behövde uppsöka en akutmottagning, och 6 500 av dessa var barn, enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. En ny undersökning från Trygg-Hansa visar att hälften av svenskarna är oroliga för att skada sig i skidbacken och lika många anser att andra åker för fort.

- Skidsäkerhet handlar inte bara om att använda rätt skyddsutrustning utan även om hur man beter sig och att man har koll på sin omgivning och vilka som åker omkring en, stora som små. Att ta hänsyn till andra är lika viktigt i skidbacken som i trafiken, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Den absolut vanligaste orsaken till skada är fall, men om olyckan är framme kan rätt utrustning minska risken för allvarliga skador. Ändå väljer majoriten av svenskarna bort ett eller flera skydd som rekommenderas av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. De vanligaste skydden att bära och som även rekommenderas av MSB är skidglasögon, följt av hjälm och ryggskydd. Handledsskydd som är extra viktigt när man åker utför bärs endast av tio procent. Det är även viktigt att säkerställa att

skydden man haft tidigare fortfarande passar, något som mindre än hälften av svenskarna ens gör årligen.

Procent av svenskar som använder de rekommenderade skydden:

 • Skidglasögon: 79%
 • Hjälm: 58%
 • Ryggskydd: 14%
 • Handledsskydd: 10%

Ett av tre barn skadar sig

Undersökningen visar också att en tredjedel av alla barn upp till 15 år någon gång har råkat ut för en olycka i skidbacken. Bland vuxna är siffran lägre, då en av fyra råkat ut för en olycka.

- Man ska komma ihåg att små barn löper större risk att råka ut för olyckor med allvarliga skador som följd då de inte har samma möjlighet till riskbedömning, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Undersökningen om oro i skidbacken genomfördes under perioden 13-26 september 2013. Sammanlagt gjordes 3 480 intervjuer med kvinnor och män i åldern 18-74 år i Sverige. Undersökningen är representativ.
Så här skyddar du dig i skidbacken:

- Se till att bindningarna är rätt inställda, de behöver ses över varje år. Trygg-Hansa finns på plats i Åre och Sälen varje år för att skruva bindningar och ge goda råd till alla skidåkare.
 • Värm upp
 • Använd godkänd hjälm och bindningar
 • Använd ryggplatta
 • Använd handledsskydd när du åker snowboard
 • Var uppmärksam och visa hänsyn i skidbacken
 • Anpassa farten efter åkskicklighet, terräng, väderlek och om det finns barn i backen
 • Stanna bara där du syns tydligt, ta dig snabbt upp om du faller vid backkrön eller svängar
 • Håll avstånd och kör om med marginal om du ska köra om någon
 • Respektera skyltar och andra säkerhetsanvisningar
 • Vila eller avsluta åkningen om du börjar bli trött
Pressmeddelande från: Trygg-Hansa