Torsdag 13 februari 2014

Matförgiftningsbakterier funna hos svenska vildsvin

Matförgiftningsbakterier som Salmonella och Yersinia förekommer förhållandevis ofta i svenska vildsvin. Därför bör man vara extra noga vid tillagning av vildsvinskött, säger SLU-forskaren Axel Sannö.

En omfattande studie av svenska vildsvin med syfte att undersöka förekomsten av matförgiftningsbakterierna Salmonella och Yersinia genomförs för närvarande vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Resultat från den inledande studien visar att bakterier med potential att orsaka sjukdom hos människor hittas hos cirka 40 procent av de 88 vildsvin som man undersökt. Man har främst hittat bakterierna i grisarnas tonsiller (halsmandlar) men även i avföringen. Det är därför angeläget att undersöka förekomst och spridningsmönster vad gäller dessa bakterier, samt att titta närmare på rutiner och hantering vid slakt.

– Detta var en oväntat hög siffra, säger veterinär Axel Sannö, ansvarig för projektet. Till exempel hittades Salmonella hos nästa tio procent av de vildsvin vi undersökte.

– Det är viktigt att man är noggrann med hygienen när man slaktar upp vildsvin och när man ska tillaga vildsvinsskött bör man tänka på samma sätt som när man hanterar kyckling och använda separat skärbräda, diska alla redskap och tvätta händerna.

– Man bör heller inte smyga till hunden eller katten några råa köttbitar då även dessa kan bli sjuka. Däremot bör man absolut inte avråda folk från att äta vildsvinskött, säger Axel Sannö. Rätt tillagat är vildsvinskött ett gott och smakrikt kött.

Pressmeddelande från: SLU