Torsdag 13 februari 2014

Fler tågavgångar på Kinnekullebanan

Västtrafik har tillsammans med Arriva sett över trafikplaneringen på Kinnekullebanan och från och med måndag 17 februari körs fler tågavgångar på banan.

I december förra året meddelade Trafikverket att det var nödvändigt att sänka hastigheten på Kinnekullebanan på grund av banans dåliga skick. Hastighetsnedsättningarna trädde i kraft med kort varsel, vilket försvårade arbetet med att planera trafiken.

Västtrafik har tillsammans med tågoperatören Arriva sett över trafiken och justerat tidtabellen på Kinnekullebanan, vilket innebär att det från och med måndag 17 februari är möjligt att köra fler avgångar med tåg och att färre måste ersättas med buss. Den nya tidtabellen för Kinnekulletåget gäller tills vidare.

Göteborg–Lidköping - all trafik på sträckan körs med tåg.
Lidköping–Mariestad - tre avgångar ersätts med buss.
Mariestad–Hallsberg - två avgångar ersätts med buss på vardagar, fyra avgångar ersätts med buss på lördagar, alla avgångar på söndagar körs med tåg.

Trafikverket bedömer att arbetet med att rusta upp Kinnekullebanan kommer att pågå under första halvåret av 2014 och målsättningen är att reparationerna ska utföras med så lite påverkan på trafiken och besvär för kunderna som möjligt.

Västtrafiks reseplanerare och webbplats är uppdaterade med aktuell tidtabell och trafikinformation.

Pressmeddelande från: Västtrafik