Söndag 9 februari 2014


Fortsätt köp och ät hållbart fiskade räkor från norra Bohuslän! Uppmanar: Åsa Massleberg, Turistchef Strömstads kommun, Sven Moosberg, Kommunfullmäktiges ordförande Strömstads kommun, Robert Olsson och Claes Johansson, räkfiskare norra Bohuslän med båtarna Ferder och Brattvåg, Rune Nielsen, Kustfiskarföreningen Väst och f.d. räkfiskare norra Bohuslän samt Margareta Fredriksson, kommunstyrelseledamot.

Fortsätt att äta räkor från norra Bohuslän

- WWF:s bedömning riskerar att slå hårt mot vårt redan pressade kustfiske, säger Moosberg som vill se en mer nyanserad bedömning. Nu dras allt fiske över en kam.

- Det arbete våra fiskare lagt ner för att utveckla redskapen, minimera bifångst genom en rist (galler) som sorterar bort fisk ur trålen, mindre redskap och större maskstorlek i trålen ska inte behöva straffas på detta sätt, anser Moosberg.

Ett selektivt fiske

Janne Hellberg, räkfiskare på Resö i grannkommunen Tanum är aktiv i nybildade Kustfiskarföreningen Väst med säte i Strömstad. Han ser positivt på kommunens hållning och förklarar att räkfiskarna utmed norra bohuskusten länge jobbat för att utveckla och använda selektiva redskap. Merparten av fartygen i området trålar med en större maskstorlek (4,5 cm) än vad EU-kraven anger. Flera har ytterligare utvecklat redskapen för att få den mindre räkan att passera ut ur trålen.

- I vinter har min trålare haft en fördelning på i genomsnitt 70 procent större räka och 25-30 procent småräka per tråldrag. Småräkan skickas inte över bord utan vi tar den i land där den säljs som industriräka, intygar Hellberg och fortsätter:

- Vår förening tar bestämt avstånd från all dumpning, eller så kallad ”up-grading” där småräka skickas över bord för att skapa utrymme för fångst av större och för fiskaren mer lönsam räka.

En osäker beståndsuppskattning och brister i reglernas uppföljning hör till grundvalen för WWF:s röda ljus. Hellberg ställer sig frågande till varför. Forskarnas rekommendationer om minskad kvot har följts och räkfiskarna har fått mindre att fiska de senaste åren. Fisketrycket har med andra ord minskat för att värna beståndet.

Vädjar till handeln

Sven Moosberg vill att handeln nu uppmärksammar det skonsamma fiske som bedrivs i norra Bohuslän och att man fortsätter att handla med räka från området. Här fiskas cirka en tredjedel av de räkor som får fiskas i svenska vatten.

- Det bör vara fullt möjligt för handeln att göra skillnad på räkor för den handlare som väljer att följa WWFs rekommendationer. Ansvarstagande fiskare ska stödjas, inte stjälpas genom köpstopp, avrundar Moosberg.

Fotnot:

Räkfisket i norra Bohuslän sker efter den sk Koster-Väderöfjordmodellen och har tidigare belönats med fiskbranschens pris för hållbart fiske Kungsfenan.


Pressmeddelande från: Strömstads kommun