Torsdag 6 februari 2014

Medborgarförslag: Strandtorg i Hällekis

Ett medborgarförslag har lämnats in till Götene kommun där förslagsställaren vill att det anläggs ett litet "strandtorg" på en del av den nuvarande grusparkeringen i området ovanför småbåtshamnen där även Seniorvillor planerar att bygga bostäder.

Förslagsställaren vill att man anlägger ett litet torg med soffor runt om, ett trädäck med snedtak för uppträden, murad grillplats, bord med snedtak för försäljning av lokala varor samt även toalett och soptunnor.

Torget skulle bli en perfekt mötesplats för cykelturister, bårfolk, besökare och närboende, en plats att träffas och umgås och "tjöta" en stund.

Idén har även framförts på kommunens träff för nyinflyttade.