Tisdag 4 februari 2014

Kulturhuvudsstadföreställning kommer till Vara

Onsdag den 12 februari kommer dans- och musikföreställningen 6 - Sami Chinese Project som invigde kulturhuvudstadsåret I Umeå till Vara Konserthus. Ett unikt samarbete mellan samisk kultur och kinesisk urbanitet - mellan samtida dans, kinesisk indie-folk-musik och samisk musikalitet.

Sápmi och Kina - ett öde storslaget fjällandskap och den folktäta myllrande världsmetropolen Beijing - är de platser där 6 - Sami Chinese Project växt fram. Men för koreograf Tao Ye är det viktigt att betona att föreställning inte begränsar sig till en representation av samer och kineser på scen:

- Det vi har skapat är en visuell, abstrakt och musikalisk manifestation av något mycket djupare än så - det universella som är gemensam för hela mänskligheten, sager Tao Ye, koreograf.

Koreografen Tao Ye och den samtida kinesiska dansgruppen TAO Dance Theater har med 6 - Sami Chinese Project skapat en färgstark, suggestiv och extrovert föreställning med livemusik som bärande element. Musiken är gemensamt komponerad och framförs av kinas ledande indie-folk-musiker Xiao He och de samiska musikerna Simon Issát Marainen och Axel Andersson, båda verksamma i bandet ÁRA.

I många “öst-möter-väst”-projekt får östern representera det traditionella och uråldriga, medan västlandet associeras med det moderna och progressiva. Det är ett tankesätt omöjligt att applicera på 6 – Sami Chinese Project. Det uråldriga, det samtida till gränsen mot det futuristiska, alla uttryck ryms och flätas samman till en helhet.

Pressmeddelande från: Vara Konserthus