Tisdag 4 februari 2014

Industriellt avtal tecknat med USA

Igår signerade Katarina Jonsson, ordförande i Skaraborgs Kommunalförbund och Kjell Hedvall, kommunstyrelsens ordförande i Lidköping ett industriellt avtal med USA på Gothia Science Park i Skövde. Det är en fortsättning på det avtal som tecknades mellan Lidköping och Rockford redan 2006. Det nya avtalet omfattar de Skaraborgska kommunerna genom Skaraborgs Kommunalförbund och Midwest området med organisationer i städerna Rockford och Madison.

Syftet med det uppdaterade avtalet är stärka Skaraborgs internationalisering och de Skaraborgska företagens konkurrenskraft på den internationella marknaden. Målen är att få ett utökat samarbete mellan små och medelstora företag i Skaraborg och Midwest, utökade kontaktnät för företagen i Skaraborg, utökad samverkan mellan företagen i Skaraborg och stärkta möjligheter för nyetableringar i Skaraborg. Under de senaste åren har flera företag och organisationer i Skaraborg gynnats av samarbetet mellan Lidköping och Rockford, till exempel företag i Skövde och Mariestad samt Högskolan i Skövde.

Katarina Jonsson som undertecknade avtalet på Skaraborgs Kommunalförbunds vägnar sa att hon är tacksam för att Skövde och Skaraborg får vara med och ta del av det förarbete och de kontakter som Lidköpings kommun har skapat genom åren.

Kjell Hedvall menade att satsningen är långsiktigt och förhoppningen är att företagen ska använda sig av denna resurs för att skapa och utöka samarbetet med USA.

Bertil Jonsson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande i Lidköping ser positivt på det nya samarbetet med Sustain Dane i ekostaden Madison.

Linnea Bengtsson, internationell affärsutvecklare kommer att fortsättningsvis ha kontor både i Rockford och i Madison för att kunna assistera företagen i Skaraborg att växa lokalt genom att arbeta globalt.

Medverkade vid pressinformationen gjorde Katarina Jonsson, Ordförande Skaraborgs Kommunalförbund och Kommunalråd Skövde kommun, Kjell Hedvall, Kommunalråd
Lidköpings kommun, Bertil Jonsson, Oppositionsråd Lidköpings kommun, Kristina Anderback, Näringslivsstrateg Skaraborgs Kommunalförbund, Lisbeth Nyström, Internationell strateg Lidköpings kommun ochLinnea Bengtsson, Internationell affärsutvecklare Lidköpings kommun

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun