Fredag 31 januari 2014

Åsa toppnamn på S-lista

Åsa Karlsson är toppnamn på socialdemokraternas fullmäktigelista i valet i höst. Det har socialdemokraternas årsmöte i Götene beslutat.

På fullmäktigelistan finns 51 kandidater varav tolv är nya jämfört med förra valet. På valbar plats (nuvarande platser i fullmäktige och ersättarplatser) finns 1) Åsa Karlsson, 2) Åke Fransson, 3) Ulrika Karlsson, 4) Björn Cavalli Björkman, 5) Maritha Hellqvist, 6) Kenth Selmosson, 7) Anne-Charlotte Granander, 8) Conny Petersson, 9) Viktor Sundberg, 10) Lars-Inge Bly, 11) Mona Arnesson, 12) Tobias Davidsson, 13) Gun Gustafsson, 14) Ulrika Durk, 15) Fredrik Larsson, 16) Mats Larsson, 17) Roland Johansson, 18) Göran Gustafsson, 19) Anna Friberg, 20) Kjell-Åke Hansson och 21) Linus Karlsson. SSU:s nyvalde ordförande, David Bayard, återfinns på plats 32.

Årsmötet, som leddes av regionfullmäktiges ordförande Kjell Nordström, Skara, omvalde sex ledamöter i styrelsen, som ser ut så här: Peter Legendi, ordförande, Åke Fransson, Lars-Inge Bly, kassör, Ulrika Karlsson, Marita Hellqvist, Margareta Herbertsson, Anna Friberg, Robert Lundqvist, studieorganisatör, Björn Cavalli Björkman, medlemsansvarig, Conny Petersson, facklig-politiskt ansvarig och Kenth Selmosson.

Årsmötet informerades om att partidistriktets årsmöte hålls på Parken Götene 29 mars.

Pressmeddelande från: Socialdemokraterna Götene