Fredag 31 januari 2014

Moderaterna presenterar skolförslag i Götene

Götenes elever får möjlighet att ställa riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M) till svars under det att Cecilia (M) under fredagen besöker Fornängskolan. Hon kommer att träffa och samtala med alla 9:or och 8:or.

Dessutom kommer Moderaterna presentera ett antal förslag om hur skolan skall stärkas, kvalitén skall öka för elever, lärare och skolledare.

Förutom Cecilia (M) deltager Moderata Ungdomsförbundet och Ann-Marie Widegren (M) kommunalråd Götene.

Fornängsskolan representeras av SO-lärare Mathias Andersson.


Fornängselever utfrågade riksdagsledamot

Högstadieelever från Götene fick möjlighet att ställa Skaraborgs riksdagsledamot Cecilia Widegren (M), från Norra Vånga, till svars när hon i veckan var på Fornängsskolan. Widegren (M) utfrågades om alltifrån betyg, framtida jobb, sommarjobb, Sverige en framtida republik eller monarki, svenska soldater i utlandstjänst och varför FN inte agerar snabbare i Syrien.

Eleverna var även intresserad av om varför hon blev moderat, vad hon drömde om när hon var liten att bli i framtiden, vilka fritidsintressen hon har och hur mycket resor hon gör.

- Det är klart det är extra roligt att vara tillbaka i Götene, då jag under flera år bodde i Lundsbrunn, säger Cecilia (M) till eleverna.

- Som riksdagsledamot för Skaraborg är det viktigt att kontinuerligt vara ute i Skaraborgarnas vardag, t ex träffa elever, lärare och skolledare. Inte minst ett år som i år, supervalår, är det viktigt att vi är tillgängliga för skolor. När högstadieeleverna talade demokrati och partipolitik kunde jag inte låta bli att berätta om hur det egentligen är och självklart ge utrymme för frågor, säger Widegren (M) efter utfrågningen i skolans aula.

Fornängsskolans elever deltog i samtalet, och fick utrymme av att ställa frågor och ge synpunkter.
- En viktig del i att vara förtroendevald är att vara ute och samtala och lyssna till med Skaraborgare. Jag tycker att det är viktigt att vara lyhörd för perspektiv som man får ta del av, inte minst unga Skaraborgare som vi bygger framtiden för, avslutar Widegren (M).

Pressmeddelande från: Moderaterna