Torsdag 30 januari 2014

Regeringen föreslår mer makt till mobilkonsumenterna

Det ska bli lättare och gå snabbare att säga upp och byta sitt abonnemang för mobiltelefoni och andra elektroniska kommunikationstjänster. Dessutom ska operatörerna framöver bli skyldiga att kostnadsfritt ta bort eventuella lås, exempelvis så kallade simkortslås, efter att den inledande bindningstiden löpt ut. Det är innebörden i den proposition som regeringen i dag har överlämnat till riksdagen.

- Den enskilde mobilkonsumenten måste få en starkare ställning. De senaste åren har konsumenternas klagomål till både Allmänna reklamationsnämnden och Telekområdgivarna tydligt ökat. Det tar regeringen på stort allvar, och bland annat mot bakgrund av det föreslår vi nu att konsumenterna lättare och snabbare ska kunna byta operatör. Syftet med den förstärkta lagstiftningen är att stärka konsumenten och öka konkurrensen på mobilmarknaden vilket förhoppningsvis i förlängningen kommer leda till att operatörerna utvecklar bättre tjänster, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Propositionen "Lätt byte - enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster" innehåller förslag till ändringar i lagen om elektronisk kommunikation (LEK).

Ändringarna innebär att uppsägningstidens längd för vanliga konsumentabonnemang begränsas till en månad. På mobilmarknaden är uppsägningstiden idag oftast tre månader. Dessutom föreslås att konsumenter ska ha rätt att, efter att den inledande bindningstiden löpt ut, kostnadsfritt och utan dröjsmål få så kallade SIM-kortlås, som innebär att mobiltelefonen bara kan användas med en viss operatör, upplåsta.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2014.

Pressmeddelande från: Näringsdepartementet