Måndag 27 januari 2014

Kulturlunch: Verner Lindblom - mannen som vände upp och ner på Sveriges historia!

Verner Lindblom är mannen bakom den så kallade Götalandshypotesen, som syftade på att riksbildningen – Sveriges tillblivelse som nation – startade från syd/sydväst och spred sig norrut uppåt landet.

Verner Lindbloms forskningsarbete uppmärksammas här med en presentation av Göran Englund, föredrag av Ewert Jonsson samt en utställning.

Medarrangörer: Götene församling och Vuxenskolan.

Onsdag 29 januari, klockan 11.30-13.00
Bio Göta Lejon. OBS. Ny lokal!

Lunch i caféterian från klockan 11.30, föredrag klockan 12.15 i Bio Göta Lejon.

Lunch och föredrag: 110 kronor, endast föredrag 45 kronor. Lunchbiljett beställs senast dagen före i medborgarkontoret.

Text från: Götene kommuns kulturprogram