Måndag 27 januari 2014

Ledande politiker i Skövde äter under tre veckor maten som serveras via hemtjänsten

Omvårdnadsnämndens ordförande Ann-Katrin Jönsson (KD) och kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) har tagit ett initiativ för att under tre veckor äta maten som serveras inom hemtjänsten. De ska dessutom twittra för att delge fler sin uppfattning om maten som serveras varje dag.

- Vi vill göra detta för att själva skaffa oss en bild av kvaliteten på maten. Enligt den senaste brukarundersökningen är 2/3 av de tillfrågade nöjda eller mycket nöjda med den kylda maten, berättar Ann-Katrin Jönsson

- Vi är lyhörda för vad många uttrycker beträffande maten inom hemtjänsten och vill själva testa den under längre tid och delge vår bedömning via twitter varje dag, säger Katarina Jonsson.

De båda politikerna ska äta maten från och med måndag och tre veckor framöver.

Pressmeddelande från: Skövde kommun