Fredag 24 januari 2014

Turismen längs Göta kanal växer

Novembers statistik från Tillväxtverket/SCB visar att turismen i Göta kanalområdet (Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg) fortsätter att öka, en ökning som har hållit i sig från april 2013. Under årets första elva månader ökar antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar med 9,8 procent och på camping med 17,3 procent. Det är betydligt högre än snittet i Västra Götaland på 4,2 procent.

Antalet kommersiella gästnätter på HSV ökade varje månad från april 2013. Den största tillväxten skedde i november (+32,4%) och den lägsta i juli (+5,4%). Under de andra månaderna låg tillväxten på mellan 14 och 29 procent. Mycket glädjande är att det är turismen under lågsäsongerna som ökar kraftigast. Tillväxten är störst på den norska marknaden som ökat med 43 procent. Den svenska marknaden ökade med 9,4 procent.

I Skaraborg bedrivs ett gemensamt utvecklingsarbete sedan 2008 med stöd av Kommunalförbundet och Västsvenska Turistrådet. En ny arbetsmodell har provats under 2013 med tematiska affärsutvecklare som arbetar över hela området. Fokus ligger på upplevelser kring måltiden, outdoor-aktiviteter* och gott värdskap med fler sk turistserviceplatser. Under året har insatser gjorts för att ta fram nya produkter och paket för utländska researrangörer, till exempel paket med båtresa och mat, men även cykelpaket, som säljs via bland annat tyska DerTours.

Målsättningen har också varit att få ökad exponering genom fler pressbesök, vilket resulterat i fina artiklar, t.ex. The Daily och the Telegraph. Därutöver är det fler boendeanläggningar som är öppna i området, totalt sex anläggningar fler än i fjol, vilket innebär drygt 20 000 fler rum.

Charlotte Nordström, ordförande Turistutskottet Skaraborg kommenterar utvecklingen:
- Det är oerhört glädjande att följa utvecklingen. Skaraborg har på mindre än fem år lyckats dubblera den turistekonomiska omsättningen till 3,5 miljarder kr (2012). Det nya arbetssättet öppnar upp för ännu närmre samverkan med näringslivet, och med utgångspunkt i vad marknaden efterfrågar ökar samtidigt försäljningsmöjligheterna.

Lotta Nibell-Keating, tf VD Västsvenska Turistrådet instämmer:
- Att fler entreprenörer väljer att satsa på turismen och helårsverksamhet bidrar starkt till att stärka Göta kanal och Skaraborg som destination. Genom ökad samverkan, ett större utbud och fler produkter ökar också attraktionen.

* Begreppet outdoor inkluderar aktiva naturupplevelser som vandring, cykel, paddling, fiske med mera.

Pressmeddelande från: Västsvenska Turistrådet