Torsdag 23 januari 2014

Väntetiderna för körkortsprov ska kortas

Regeringen har beslutat att Trafikverket ska se över förutsättningarna för kortare väntetider för körkortsprov.

I dag är det ofta långa väntetider för körkortsprov under sommarperioden då många vill ta körkort. Regeringen vill därför att Trafikverket på ett bättre sätt än hittills ska kunna korta väntetiderna och möta de variationer som förekommer i efterfrågan på körkortsprov under ett år.

- Körkort har stor betydelse för möjligheterna att få ett jobb, framförallt på orter som saknar en välutbyggd kollektivtrafik, och därför vill regeringen ha en förkortad väntetid för körkortsprov, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M).

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 1 maj 2014.

Pressmeddelande från: Näringsdepartementet