Onsdag 22 januari 2014

Nya lektionstider för musikskolan

Från och med höstterminen 2014 kommer musikskolans verksamhet att bedrivas utanför skoltid. Detta innebär att musikskola kommer att erbjudas på eftermiddagar och kvällstid.

Anledningen till denna förändring är att skolan måste kunna säkerhetsställa att alla elever får den garanterade undervisningstid de har rätt till enligt skollagen i respektive ämne samt att alla elever når de kunskapskrav som finns. Detta är något som har varit svårt för skolan att garantera då musikskolans verksamhet har varit schemalagda på lektionstid, vilket har resulterat i hög och regelbunden frånvaro från en viss lektion.

De lokaler som idag används för musikskolan på Fornängsskolan kommer inte att användas under läsåret 2014/2015 på grund av att skolan byggs om. Orkesterverksamheten kommer därför att vara i andra lokaler, vilka meddelas senare.

Pressmeddelande från: Götene kommun