Tisdag 21 januari 2014

Missing People Sweden firade två år

För några dagar sedan (12 jan) firade Missing People Sweden (MPS) sin 2-årsdag. Organisationen har under dessa 2 år utvecklats i en rasande takt och idag har vi 30 lokalavdelningar runt om i landet och över 25.000 frivilliga registrerade i vårt sökregister. Antalet efterlysningar och sökinsatser uppgår idag till mellan 6-14 st per vecka och tendensen är ökande.

Utbildningsbehovet är redan idag stort men också växande. Nya lokalavdelningar kommer att öppnas och här uppstår behovet av utbildning för de nya ledningsgrupperna. En annan målgrupp för vår utbildning är grupp- och patrulledare som idag är mellan 250 och 350 till antalet. Vi har också på sikt målet att kunna erbjuda våra sökare/volontärer en elementär utbildning så att de är väl förberedda inför en sökinsats/skallgång.

I Maincon har vi nu en samarbetspartner som i hög grad kommer att underlätta vårt behov av utbildning och tester. Vi är därför mycket tacksamma för det stöd vi erbjuds från Maincon som innebär att vi på ett rationellt och enkelt sätt kan säkerställa genomförandet och administrationen av vårt utbildningar runt om i landet.

”Skall vi kunna utvecklas i den takt nya lokalavdelningar och ledningsgrupper tillkommer, nya sökare ansluter sig till oss, så är ett modernt effektivt on-line utbildningsverktyg en välkommen hjälp. Maincon ställer upp med sin teknik, kunskap och kompetens så nu kan vi fokusera på utbildningsinnehållet och slipper resa land och rike runt och utbilda. Och i förlängningen, att större fokus kan läggas på vårt primära uppdrag, d.v.s. att arrangera efterlysningar och utföra skallgångar” säger Jan Akalla, Utbildningsansvarig MPS.

”Vi är glada för att kunna bidra till denna aktningsvärda och ideella verksamhet som Missing People Sweden bedriver. Det är ju egentligen fantastiskt att detta överhuvudtaget finns och att så många människor lägger ner sin fritid för att hjälpa andra helt okända människor. Att stötta detta med vår kunskap och erfarenhet för att skapa en lärportal till Missing People var inget svårt beslut att ta, säger Henry Jonasson, vd för Maincon AB.

Pressmeddelande från: Missing People Sweden