Måndag 20 januari 2014

Svenskt rekord på tånglake

Tånglaken, även kallad ålkusa, är en fisk som är relativt vanlig runt våra kuster i Östersjön och på Syd- och Västkusten, samt på bankar och grundområden i haven. Som sportfisk är den relativt färsk, men allt fler väljer att försöka fånga den lilla ålliknande fisken i vikter över 250 gram som är gränsen för att Sportfiskarna ska storfiskregistrera den.

Anders Sonesson från Kvidinge gav sig ut under ett par dagar i höstas, för att fånga just en tånglake. Den 15 november lyckades han fånga ett stort exemplar på bottenmete med borstmaskagnad krok, utanför Helsingborgs Kopparverk. Tånglaken vägde 332 gram på en godkänd våg och var 41 centimeter lång.

Sportfiskarna godkände rekordfångsten och gratulerar nu Anders Sonesson till det svenska rekordet.

Om tånglaken

Tånglake, eller ålkusa, (Zoarces viviparus) är en långsmal, ålliknande fisk med trubbigt huvud och kraftiga läppar. Den kan bli upp till 50 cm lång och säkerligen väga över sex hekto.
Tånglaken lever bottennära, gärna i miljöer där det finns tång och alger, där den äter kräftdjur, snäckor, fiskägg och liknande. Tånglakehonan föder levande ungar.

Aktuell rekordlista för både söt- och saltvatten hittas på www.sportfiskarna.se under Storfiskregistret.
Storfiskregistret fylls ständigt på med nya kontrollerade storfångster och innehåller mer än 28 000 olika fiskar av alla tänkbara arter från Sverige.

Pressmeddelande från: Sportfiskarna