Torsdag 16 januari 2014

Nu byts kontaktledningen på Västra stambanan

Mellan 17 januari och 27 juli byter vi ut kontaktledningssystemet på Västra stambanan mellan Laxå och Älgarås. Alla kontaktledningar, stolpar och kablar byts ut på den 3 mil långa sträckan.

Vi förbereder även för ett nytt strömförsörjningssystem som är energieffektivare än dagens system.

– Vi byter kontaktledning för att förbättra strömförsörjningen och öka kapaciteten på banan, vilket gör det mer tillförlitligt att person- och godstrafik kommer fram i tid säger Jenny Nilsson, projektledare på Trafikverket.

Under de kommande tre åren byter vi ut kontaktledningarna på hela den 11,5 mil långa dubbelspårssträckan mellan Laxå och Falköping. När bytet är klart på sträckan Laxå–Älgarås fortsätter vi med sträckan Älgarås-Moholm i september 2014–juni 2015. Sista sträckan, Moholm-Falköping, arbetar vi med under 2016.

Under tiden arbetet med kontaktledningen pågår begränsas framkomligheten på sträckan.

– Mängden tåg som passerar på sträckan är anpassad för att punktligheten ändå ska vara god när arbetet pågår. Kontakta gärna ditt tågföretag för att få mer information om din resa, säger Jonas Westlund, enhetschef på Trafikverket.

Västra stambanan som går mellan Göteborg och Stockholm är en av Sveriges viktigaste och hårdast belastade järnvägar, med sju miljoner resenärer och sex miljoner ton gods varje år. Dagens kontaktledningssystem är i stort behov av upprustning, vilket gör tågtrafiken känslig för störningar.

Pressmeddelande från: Trafikverket