Torsdag 16 januari 2014

Dubbelt så många ansökningar till officersprogrammet

Igår den 15 januari var sista dagen för så kallad direktansökning till officersprogrammet som startar i augusti 2014. Totalt 565 personer skickade via antagning.se in en ansökan. Det motsvarar mer än en fördubbling jämfört med föregående år då antalet direktansökningar uppgick till 273.

Ytterligare ansökningar tillkommer

I april 2014 finns en ny ansökningsmöjlighet till programmet för de som har genomfört, eller nu genomför, GMU och under våren kompletterar den med en förberedande officerskurs (FOK). Den totala ansökningssiffran till officersprogrammet är alltså ännu inte känd, men kommer med säkerhet att höjas ytterligare något.

Urvalsprocess

För de personer som sökt till programmet väntar en rad fysiska och teoretiska prov, men även professions- och psykologintervjuer där lämplighet för yrket bedöms.

Trendbrott

Försvarshögskolan kommer nu tillsammans med Försvarsmakten att utvärdera rekryteringsinsatserna och analysera resultaten. Det handlar onekligen om ett trendbrott eftersom antalet ansökningar till officersprogrammet har visat en nedåtgående trend sedan värnplikten 2010 lades vilande.

Pressmeddelande från: Försvarshögskolan