Torsdag 16 januari 2014

Julas jättelager blir störst i Sverige

Jula växer så det knakar. Nu byggs Centrallagret i Skara ut med ytterligare 40 000 kvadratmeter.

För att möta kundernas stora efterfrågan och Julas kommande expansion behövs större kapacitet. Bara kommande år räknar Jula med en omsättningsökning på 800 miljoner SEK till 5,7 miljarder SEK.

Lagerytan är idag närmare 110 000 kvadratmeter och med den nya utbyggnaden blir den totala ytan upp mot 150 000 kvadratmeter.

- Detta ger nya jobb till Skaraborg. I framtiden kommer de flesta av våra nya varuhus att öppna utanför Sveriges gränser. Men varje Julavaruhus som etableras ger jobb i Skaraborgsregionen eftersom vårt huvudsäte är här. Skara har ett utmärkt logistiskt läge för fortsatt expansion i Europa, säger Karl-Johan Blank, Julas huvudägare och koncernchef.

Det nya lagret blir ett så kallat kompaktlager med en kapacitet på cirka 110 000 pallplatser. Det innebär en närmast fördubblad lagerkapacitet och ger Julas Centrallager i Skara en total kapacitet på cirka 220 000 pallplatser.

Totalt blir byggnaden 708 meter lång och 12 meter hög. Stort fokus har lagts vid energibesparande och miljövänliga lösningar, exempelvis bergvärme och sensorstyrd LED-belysning.

Projekteringsarbetet för utbyggnaden har redan varit i full gång några månader.

- Vi har ett gott samarbete med Skara kommun vilket är viktigt med tanke på att detaljplanen för området kommer att förändras. Exempelvis kommer vägen utanför Centrallagret att flyttas. Det är dessutom ett mycket gynnsamt läge att bygga nu till rätt pris, säger Karl-Johan Blank.

Ambitionen är att byggentreprenaden ska upphandlas tidigt under 2014. Siktet är inställt på byggstart sommaren 2014. Det är fjärde gången som Julas Centrallager byggs ut sedan 2004 och den nya delen väntas stå klar 2015.

- Detta är en viktig satsning. Vi har idag en fyllnadsgrad i lagret som ibland är upp mot 100 procent. För att klara framtidens utmaningar är en utbyggnad absolut nödvändig. Med utbyggnationen av Centrallagret kan vi fortsätta expansionen med Skara som vår bas, säger Joachim Frykberg, VD Jula AB.

Omfattande utredningar med bland annat tyngdpunktsanalys visar att en utbyggnad i Skara är mycket gynnsam för Julas framtida expansion. Skara ligger väldigt bra geografiskt i förhållande till Sverige, Norge, Polen och framtida marknader. Även Julas nya logistiklösning med godståg för containerfrakt istället för lastbil har bidragit till den fortsatta expansionen i Skara.

- Tåglösningen med godståg från Göteborgs hamn in till Falköpings "dry port" (torrhamn) har gjort den logistiska placeringen på Centrallagret i Skara än mer gynnsam, säger Joachim Frykberg.

Pressmeddelande från: Jula