Tisdag 14 januari 2014

Högskolan i Skövde välkomnar 110 nya sjuksköterskestudenter

Vid terminsstarten vid Högskolan i Skövde i januari börjar totalt 2936 nya studenter på program och fristående kurser – programstudenterna domineras vid denna terminsstart av sjuksköterskestudenter, en utbildning med högt söktryck, och i vår hittar man 110 nya studenter på denna attraktiva utbildning.

Nytt år, nya kurs- och programstarter vid Högskolan i Skövde. Vårterminen 2014 startar totalt 2936 studenter och de program som startar upp nu är för blivande sjuksköterskor och yrkeslärare. När det gäller sjuksköterskestudenter startar 110 stycken nya programstudenter i dagarna – som inom en treårsperiod kommer att vara utexaminerade sjuksköterskor färdiga för arbetslivet. I höstas fanns 357 aktiva sjuksköterskestudenter vid Högskolan i Skövde.

- Det är roligt att se att vårt sjuksköterskeprogram fortsätter att vara populärt, säger Lena Mårtensson, prorektor vid Högskolan i Skövde. Vårt främsta mål är att våra sjuksköterskestudenter ska bli väl rustade för den framtid som väntar dem, och med ett reflekterande förhållningssätt bedriva god vård med patienten i fokus.

Vad gäller fristående kurser vid Högskolan i Skövde, kan man se att tre stycken utmärker sig särskilt med extra högt söktryck. Det rör sig om kursen i socialpsykologi, kursen i social interaktion och kognition samt kursen i organisation och ledarskap.

Pressmeddelande från: Högskolan Skövde