Torsdag 9 januari 2014

2,1 miljoner pensionärer får besked om att den allmänna pensionen sänks i år

Med start på fredag kommer årsbeskedet till Sveriges 2,1 miljoner pensionärer om hur deras allmänna pension förändras 2014. Inkomst- och tilläggspensionen sänks med 2,7 procent vilket innebär att de flesta totalt efter skatt får 100–150 kronor mindre i månaden, medan de med låg pension får oförändrat eller höjt månadsbelopp.

Från fredag 10 januari och nästa vecka 13–16 januari får 2 075 000 pensionärer sina årsbesked om den allmänna pensionen. 1 282 000 pensionärer födda 1938 och senare får ett orange kuvert. 793 000 pensionärer födda 1937 och tidigare omfattas inte av dagens pensionssystem och får ett enklare utskick.

Sedan förra året sänks den allmänna inkomst- och tilläggspensionen med 2,7 procent, i snitt med 300 kronor före skatt. Samtidigt sänks skatten för pensionärer med cirka 100 kronor per månad, vilket innebär att minskningen efter skatt blir lägre. Den som har låg inkomst, hel eller delvis garantipension, får upp till 30 kronor mer i pension efter skatt. Den totala pensionen minskar med i snitt cirka 100 kronor efter skatt.

Balanseringen minskar den allmänna pensionen 2014

– Orsaken är att pensionssystemet följer den samhällsekonomiska utvecklingen. De pengar som betalas in i systemet måste långsiktigt räcka till de pensioner som betalas ut. Därför finns en balansering som träder i kraft när pensionssystemets skulder överstiger tillgångarna, säger Monica Petersson, pensionsexpert.

Vid årsskiftet hade 275 000 pensionärer bostadstillägg. Bostadstillägget är inkomstprövat och räknas om automatiskt när den allmänna pensionen sänks. I snitt höjdes det skattefria bostadstillägget med 67 kronor, 2,7 procent, till 2 473 kronor i månaden.

– Sedan ett drygt år slipper de flesta pensionärer söka om sitt bostadstillägg varje år. Vid årsskiftet hade nio av tio pensionärer tillsvidarebeslut och bara var tionde pensionär tidsbegränsat beslut om bostadstillägg, säger Monica Petersson.

Här www.pensionsmyndigheten.se/pension2014.html finns mer info hur pensionen förändras och här www.pensionsmyndigheten.se/20444.html tabeller för 2014.

Orange kuvert med årsbesked till pensionsspararna kommer i februari–mars. Här står datum och antal per område: www.pensionsmyndigheten.se/OrangeKuvertet.html

Så här påverkas de olika pensionerna 2014

Inkomstpensionen och tilläggspensionen minskar med 2,7 procent. Minskningen beror på balanseringen.

Är du under 65 år räknas din tilläggspension om genom prisbasbeloppet. Det innebär att din tilläggspension minskar med 0,2 procent vid årsskiftet. Fyller du 65 år under 2014 kommer din tilläggspension att påverkas av det sammanlagda värdet av balanseringarna mellan 2010 och 2014 och minska med 5,6 procent från och med den månad du fyller 65 år.

Garantipensionen minskar med 0,2 procent, eftersom den räknas om med prisbasbeloppet som följer prisutvecklingen. Du som har både inkomstpension och garantipension får en förändring av din allmänna pension med mellan – 0,2 procent och – 2,7 procent.

Efterlevandepensionen påverkas inte av balanseringen men minskar i de flesta fall med 1,1 procent. Garantipension till efterlevandepension räknas om med prisbasbeloppet och minskar alltså med 0,2 procent. Om du har änkepension som är samordnad med din ålderspension så kan änkepensionen minska med 2,7 procent.

Premiepensionen räknas årligen om beroende på utvecklingen på värdepappersmarknaden.

Hur det har gått för dig kan du se i det orange kuvertet under rubriken ”din premiepension”.

Tjänstepensionerna är de pensioner som arbetsgivare och fackliga organisationer kommer överens om i avtal, och administreras inte av Pensionsmyndigheten.

De flesta tjänstepensioner följer normalt prisbasbeloppet. De tjänstepensioner som har den typen av omräkning kommer att minskas med 0,2 procent eller lämnas oförändrade.

Pressmeddelande från: Pensionsmyndigheten