Fredag 3 januari 2014

Allt fler unga tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar

Allt fler unga vuxna tvingas vara mambos trots att de vill flytta hemifrån. Idag bor 23 procent av dem mellan 20 och 27 år hos sina föräldrar eller andra släktingar. Det visar rapporten Efterlyses: Fler hem för unga vuxna som Hyresgästföreningen publicerade igår.

Rapporten bygger på en sammanställning över tid av samtliga undersökningar om hur unga vuxna (20 till 27 år) bor och vill bo som Hyresgästföreningen har genomfört sedan 1997.

147 700 unga vuxna bor idag ofrivilligt hos sina föräldrar. Sammantaget är det 288 900 i den undersökta gruppen som vill ha egen bostad men som saknar det idag. För att fylla detta behov krävs 189 900 bostäder enligt de beräkningar som Hyresgästföreningen har gjort.

25 748 unga vuxna som är sambos eller gifta och har barn bor kvar hemma hos sina föräldrar, trots att de hellre vill ha ett annat boende.

-Kurvorna pekar åt fel håll. Något måste ske, för det här handlar om hela Sveriges välmående. Vi behöver ett samhälle där arbete, bostad och fritid fungerar för unga vuxna. Unga måste få en chans att bli vuxna på riktigt och skapa sina egna hem, säger Jonas Hagetoft, utredare på Hyresgästföreningen i en kommentar.

-Vi behöver ett mycket större statligt engagemang i byggandet än idag. Det behövs mer politisk vilja och mindre blind tilltro till vad marknaden kan uträtta.

-289 000 unga vuxna väntar på att få starta sina vuxenliv på allvar. Det är dags att politikerna ger dem den möjligheten nu, säger Jonas Hagetoft.

Rapporten visar också att:

  • 158 kommuner uppger bostadsbrist för unga vuxna. Det är en ökning med 36 procent på tio år.
  • 90 procent fler unga vuxna uppger idag jämfört med 1997 att de vill flytta hemifrån under det närmaste året.
  • Unga vuxna som bor i egen bostad är snart en minoritet.
  • Idag bor var fjärde ung vuxen i osäkra upplåtelseformer och andelen ökar.
  • Antalet som bor i små lägenheter ökar.
  • Hyresrätten är fortfarande populär men allt färre unga bor i hyresrätt. Antalet unga som bor i hyresrätt har minskat med 20 procent på tio år.
  • Fler föräldrar och anhöriga hjälper till med att betala för ungas boendekostnader även när de flyttat till egen bostad.
  • Kostnaden för dem som bor i andra hand ökar dramatiskt.
  • Av dem som är mambos är det allt fler som inte tror sig kunna få tag på ett boende där de vill.
Pressmeddelande från: Hyresgästföreningen