Fredag 27 december 2013

Mer vildsvin på tallriken

Regeringen satsar 500 000 kronor för att öka produktionen och vidareförädlingen vildsvinskött. Jordbruksverket ansvarar för satsningen.

– Vildsvinsköttet är en underutnyttjad resurs i Matlandet Sverige. Jag hoppas att fler kan få upp ögonen för det goda köttet. I längden kan detta ge fler jobb på landsbygden, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

I regleringsbrevet till Jordbruksverket ger regeringen myndigheten i uppdrag att samråda med projektet ”Viltland Halland” för att öka produktionen och vidareförädlingen av vildsvinskött. En halv miljon kronor får användas till arbetet enligt regleringsbrevet.

Vildsvinsstammarna har haft en hög tillväxt. I år sköts omkring 98 000 vildsvin vilket motsvarar cirka 2 900 ton vildsvinskött, men endast omkring 440 ton vildsvinskött och kom ut på markanden.

Pressmeddelande från: Landsbygdsdepartementet