Fredag 20 december 2013

Endast en av tre kopplar av på semestern

Vi lever i en allt mer digilog värld större delen av dygnet där den analoga och digitala världen flyter samman. Apollo har kartlagt hur det digiloga mönstret ser ut under semesterresan. 65 % av alla som reser kopplar inte eller endast delvis ner på semestern. Och det är det sociala man inte vill missa, jobbmailen kopplas bort först av allt.

Under hösten 2013 genomförde Apollo en stor Sifo-undersökning med 2100 respondenter för att undersöka resans effekter på vår hälsa. En sektion kartlade hur vi kopplar bort våra digitala verktyg under resan.

- Det är ett intressant resultat som sätter fingret på något väldigt aktuellt. Visst hade jag hoppats att det var fler som levde analogt på semestern, samtidigt finns det en positiv aspekt i att det inte är jobbet som lockar utan det sociala samt att vara tillgänglig, säger Kajsa Moström, informationschef på Apollo.

Undersökningen visar att:

  • 34 % av svenskarna kopplar bort alla sina digitala verktyg under resan
  • 54 % kopplar delvis bort dem
  • 11 % kopplar inte bort det digitala på resan alls
  • totalt kopplar alltså 88 % av svenska resenärer bort det digitala livet i större eller mindre utsträckning på resan
- Det finns en begynnande mottrend till den digiloga livsstilen som kallas för Digital Detox och flera hotell på våra destinationer har anammat detta som koncept. Det ska bli spännande att se hur det utvecklar sig, säger Kajsa Moström.

Vilka verktyg kopplar vi bort?

De 54 procent som bara delvis kopplar bort det digitala livet de på resan prioriterar att vara tillgänglig via telefonen och värnar om de sociala kontakterna. De kopplar bort det digitala i följande ordning:
  1. Tittar inte på jobbmail – 81 %
  2. Tittar inte på TV – 59 %
  3. Använder inte sociala media – 57 %
  4. Surfar inte på Internet – 54 %
  5. Tittar inte på privat e-post – 46 %
  6. Har inte mobiltelefonen på – 28 %

Beteendet skiljer sig mellan resenärer

Män och kvinnor lever så gott som lika digitalt. Något fler kvinnor än män kopplar delvis bort, 56 % jämfört med 52 %. Och några fler män än kvinnor förblir digitala på resan, 12 % jämfört med 9 %.

Boende i Västernorrland är de allra duktigaste på att avstå från det digitala på resan till skillnad från Kronobergarna som är uppkopplade i störst utsträckning.


Pressmeddelande från: Apollo