Torsdag 19 december 2013

Regeringen höjer anslagen till järnvägen

Regeringen har i dag beslutat att tillföra extra resurser till järnvägsunderhållet. Detta sker genom förändringar i Trafikverkets regleringsbrev där anslagsnivån för drift och underhåll för järnvägen nästa år höjs med nära 600 miljoner kronor.

Beslutet innebär att Trafikverket sammanlagt kommer att kunna avsätta nästan nio miljarder till drift och underhåll av järnvägen under 2014. Med detta tillskott ger regeringen Trafikverket möjlighet att ta fortsatta krafttag för att förbättra det förebyggande underhållet.

- Regeringen prioriterar en väl fungerande infrastruktur högt. Därför gör alliansregeringen nu historiskt höga satsningar på infrastrukturen och framförallt på järnvägen och dess underhåll. Det är mycket viktigt att vi har en infrastruktur som stödjer en politik för fler jobb, ökad tillväxt och en större tillgänglighet för alla som bor och reser i Sverige, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M).

Pressmeddelande från: Näringsdepartementet