Torsdag 19 december 2013

Sista chansen att betala med de äldre 50- och 1000-kronorssedlarna

Nu är det mindre än två veckor kvar innan de äldre versionerna av 50- och 1000-kronorssedlarna, de utan folieband, blir ogiltiga. Efter den 31 december kan man inte längre använda dem att betala med. Däremot kan man fortfarande sätta in dem på ett bankkonto till och med den 28 februari.

Fram till och med den 31 december kan du betala med de äldre versionerna av 50- och 1000-kronorssedlarna utan folieband som vanligt.

– Se till att använda dina sedlar innan årsskiftet, eller sätt in dem på ett bankkonto, uppmanar Christina Wejshammar, enhetschef på Riksbanken.

Tänk på att det kan finnas begränsningar för bank och handel att ta emot kontanter.

Sedan början av året har 9 miljoner av de äldre 1000-kronorssedlarna kommit in. Vid månadsskiftet november/december fanns det fortfarande cirka 5 miljoner 1000-kronorssedlar och cirka 4 miljoner 50-kronorssedlar av den äldre versionen kvar.

Riksbanken startade en informationskampanj om indragningen av de äldre versionerna av 50- och 1000-kronorssedlarna, de utan folieband, efter sommaren. Kampanjen har bland annat innefattat en broschyr till alla hushåll, information till bank och handel, olika aktiviteter mot media och närvaro på Facebook. En undersökning som gjordes i november visade att 9 av 10 svenskar känner till att dessa sedlar blir ogiltiga efter den 31 december 2013.Pressmeddelande från: Riksbanken