Onsdag 18 december 2013

VL silon rivs i Götene

Redan förra veckan påbörjades arbetet med att riva den gamla VL silon i på Järnvägsgatan i Götene med tillhörande lokaler, f.d. butik m.m, allt skall nu jämnas med marken.I veckan håller man nu som bäst på med att riva själva silobyggnaderna, en mobilkran med tillhörande stålkula står för själva rivningsarbetet.Det är en rejäl byggnad fullflätad med armering så trots ivrigt svingande med den tunga stålkulan så lossnade bara så fragment av byggnaden åt gången. Men med några dagars arbete till så är VL silon i Götene ett minne blott.